Cave 1 

caveGrottdykning är en av de mest spännande aktiviter vi kan syssla med under vattenytan. Grottdykning har under senare år växt sig stort inom den tekniska dykningen och framför allt här på hemmaplan har gruvdykning blivit väletablerat.Men att simma in i grottsystem som är miljontals år eller gruvsystem som är flera hundra år gamla och se saker få har sett har sitt pris. Fritidsdykningens gyllene regel "att när som helst kunna avbryta dyket och gå upp till ytan" är helt omöjlig så att kunna lösa sina problem på plats är av oerhört stor vikt.

Tidigare har man endast kunnat finna dessa kurser i Mexico, Florida eller andra platser långt bort. Stora kostnader och mycket tid har gått åt till resa, kurs och uppehälle. Efter kursen har man haft begränsad tid och budget till att dyka på dessa fantastiska platser.
Nu kan du i stället gå större delar av din kurs här hemma i lagom takt för att sedan åka iväg till slutdyken på kursen. Detta gör dig naturligtvis mer förberedd och när du är klar har du mer tid och pengar över till att dyka!

NAUI Cave 1 ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att kunna få erfarenhet och minimera riskerna vid grottdyk med begränsad penetration och enkel navigering till djup som inte överskrider 30 meter.

Förkrav

För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Är 18 år
 2. Har loggat 75 dyk
 3. Har ett Advanced certifikat 
 4. NAUI ITT + Nitrox eller GUE Fundamentals


Kursens varaktighet
NAUI Cave 1 är upplagd med ett minimum av 40 timmar över fem dagar. Teoridelen är minst 12 timmar samt minst 10 dyk i minst tre olika system.

Kursens innehåll
Teoridelen inkluderar markägarrelationer och bevarande av grottmiljöer. Dykbegränsningar såsom tredjedelsregeln och gasberäkning med olika flaskstorlekar. Olycksanalys, grottformationer och terminologi samt risker i samband med dykning i grottor och gruvor.
Följande är ett exempel på kursens innehåll:
NAUI Technical Equipment Configuration (NTEC) "taskloading", stress, tunnelseende och panik. Hantering av maxtider för direktuppstigning, fentekniker, dvs. anti-siltning, linhantering grottnavigering med flera linor, kommunikation, problemlösning och nödfallshantering. Användning av kartor för dykplanering och rutiner för dykning i s.k. singelfile passager.

Kursens begränsningar

 1. Det måste finnas en kontinuerlig lina ut vid all dykning i overheadmiljö.
 2. Minsta mängd gas för att starta penetration är 4000 liter
 3. Penetration förbi cavernzonen är inte tillåten innan eleven kan visa god avvägning och trim samtidigt som dykaren sköter en reel och primärlampa.
 4. Maxdjup under kurs är 30 meter
 5. Komplex navigation med mer än 2 navigationsbeslut är inte tillåten.
 6. Ingen passage genom restriktion som kräver avtagande av utrustning
 7. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 3:1

Certifierande organisation
NAUI
Observera att endast de elever som klarar kursens teoretiska och praktiska moment certifieras. Eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Utrustningskrav

Varje elev skall ha, och vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Tre linpilar och 2 coockies.
 2. Dykkniv/sax eller linkap.
 3. Ryggmonterade dubbelflaskor med dubbla utgångar med isolerbar manifold.
 4. Dubbla regulatorsystem.
 5. Ryggmonterad BCD av vingtyp.
 6. Tre oberoende ljuskällor, 1 primär kanisterlampa och två backuplampor
 7. 1 primär penetrationsreel per team med minst 90 meter lina
 8. En safety spool med minst 30 meter lina per dykare
 9. Jump/gap spoolar efter behov.

 
Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

caveGrottdykning är en av de mest spännande aktiviter vi kan syssla med under vattenytan. Grottdykning har under senare år växt sig stort inom den tekniska dykningen och framför allt här på hemmaplan har gruvdykning blivit väletablerat.Men att simma in i grottsystem som är miljontals år eller gruvsystem som är flera hundra år gamla och se saker få har sett har sitt pris. Fritidsdykningens gyllene regel "att när som helst kunna avbryta dyket och gå upp till ytan" är helt omöjlig så att kunna lösa sina problem på plats är av oerhört stor vikt.

Tidigare har man endast kunnat finna dessa kurser i Mexico, Florida eller andra platser långt bort. Stora kostnader och mycket tid har gått åt till resa, kurs och uppehälle. Efter kursen har man haft begränsad tid och budget till att dyka på dessa fantastiska platser.
Nu kan du i stället gå större delar av din kurs här hemma i lagom takt för att sedan åka iväg till slutdyken på kursen. Detta gör dig naturligtvis mer förberedd och när du är klar har du mer tid och pengar över till att dyka!

NAUI Cave 1 ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att kunna få erfarenhet och minimera riskerna vid grottdyk med begränsad penetration och enkel navigering till djup som inte överskrider 30 meter.

Förkrav

För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Är 18 år
 2. Har loggat 75 dyk
 3. Har ett Advanced certifikat 
 4. NAUI ITT + Nitrox eller GUE Fundamentals


Kursens varaktighet
NAUI Cave 1 är upplagd med ett minimum av 40 timmar över fem dagar. Teoridelen är minst 12 timmar samt minst 10 dyk i minst tre olika system.

Kursens innehåll
Teoridelen inkluderar markägarrelationer och bevarande av grottmiljöer. Dykbegränsningar såsom tredjedelsregeln och gasberäkning med olika flaskstorlekar. Olycksanalys, grottformationer och terminologi samt risker i samband med dykning i grottor och gruvor.
Följande är ett exempel på kursens innehåll:
NAUI Technical Equipment Configuration (NTEC) "taskloading", stress, tunnelseende och panik. Hantering av maxtider för direktuppstigning, fentekniker, dvs. anti-siltning, linhantering grottnavigering med flera linor, kommunikation, problemlösning och nödfallshantering. Användning av kartor för dykplanering och rutiner för dykning i s.k. singelfile passager.

Kursens begränsningar

 1. Det måste finnas en kontinuerlig lina ut vid all dykning i overheadmiljö.
 2. Minsta mängd gas för att starta penetration är 4000 liter
 3. Penetration förbi cavernzonen är inte tillåten innan eleven kan visa god avvägning och trim samtidigt som dykaren sköter en reel och primärlampa.
 4. Maxdjup under kurs är 30 meter
 5. Komplex navigation med mer än 2 navigationsbeslut är inte tillåten.
 6. Ingen passage genom restriktion som kräver avtagande av utrustning
 7. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 3:1

Certifierande organisation
NAUI
Observera att endast de elever som klarar kursens teoretiska och praktiska moment certifieras. Eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Utrustningskrav

Varje elev skall ha, och vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Tre linpilar och 2 coockies.
 2. Dykkniv/sax eller linkap.
 3. Ryggmonterade dubbelflaskor med dubbla utgångar med isolerbar manifold.
 4. Dubbla regulatorsystem.
 5. Ryggmonterad BCD av vingtyp.
 6. Tre oberoende ljuskällor, 1 primär kanisterlampa och två backuplampor
 7. 1 primär penetrationsreel per team med minst 90 meter lina
 8. En safety spool med minst 30 meter lina per dykare
 9. Jump/gap spoolar efter behov.

 
Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

Scroll To Top