Cave 2 

Efter din Cave 1 kurs och ett antal dyk börjar du kanske känna dig bekväm i denna nya miljö. Ditt gasförråd räcker kanske inte till för att komma längre eller djupare. Du behöver kanske ytterligare flaskor och du behöver kanske kunna genomföra dekompression.
Cave 2 kursen lär dig att genomföra detta på ett säkert sätt och du lär dig även mer om komplex navigation och hur du mappar outforskade system.

NAUI Cave 2 kursen ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att få erfarenhet och minimera riskerna vid grottdyk med längre penetration med stageflaskor och komplex navigering till djup som inte överskrider 40 meter.

Förkrav

För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Är 18 år
 2. Har NAUI Cave 1 eller motsvarande
 3. Har NAUI Technical Diver/GUE Tech 1 eller motsvarande
 4. Har loggat 100 dyk
 5. Har genomför minst 20 "Grott/gruvdyk" efter certifiering som cave 1 eller motsvarande.


Kursens varaktighet
NAUI Cave 2 är upplagd med ett minimum av 40 timmar över fyra dagar. Teoridelen är minst 15 timmar samt minst 7 dyk inkluderande, 1 openwater skillsdyk, 1 cavern surveydyk, 5 Cavedyk med stageflaskor.

Kursens innehåll
Teoridelen inkluderar en återblick på följande Cave 1 ämnen:
Riskanalys, dykbegränsningar, djup, tid, distans, gas, bekvämlighet, NTEC, taskloading, stress, tunnelseende, panik, problemlösning och nödfallsplanering.

Utöver detta lär du dig komplex navigering i grottmiljö såsom cirquits, traverser, tredjedelsregeln i samband med stagedykning, beräkningar för flera olika stora flaskor, dekompression i grotta, nödfallsplanering, kommunikation, grundläggande grottsurveytekniker, grottnavigering med flera linor, dykplanering med hjälp av kartor samt data som är insamlat på föregående dyk.

Kursens begränsningar

 1. Det måste finnas en kontinuerlig lina ut vid all dykning i overheadmiljö
 2. Minsta mängd gas för att starta penetration är 6230 liter
 3. Penetration förbi cavernzonen är inte tillåten innan eleven kan visa god avvägning och trim samtidigt som dykaren handskas med stage och dekompressionsflaskor
 4. Maxdjup under kurs är 40 meter
 5. Varje dykare skall bära en stage flaska under minst en del av varje grottdyk
 6. Varje dykare skall bära en dekoflaska till en passande plats för dekompression, dvs cirka 3 meter djupare än det första planerade stoppet
 7. Ingen passage genom restriktion som kräver avtagande av utrustning
 8. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 3:1


Certifierande organisation
NAUI
Observera att endast de elever som klarar kursens teoretiska och praktiska moment certifieras. Eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Den största delen av kursen genomförs här hemma men kostnad tillkommer för att slutföra kursen antingen i Frankrike eller på Sardinien

Utrustningskrav
Varje elev skall ha, och vara bekant med, det som krävs för Cave 1 samt följande tillägg:

 1. Linpilar och coockies efter behov
 2. Jump/gap spoolar efter behov
 3. Kompass, inclinometer och skrivhjälpmedel passande för surveying
 4. 2 Stageflaskor med bottengas korrekt riggade och etiketterade
 5. 1 Dekoflaska med dekogas korrekt riggad och etiketterad

 
Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

Efter din Cave 1 kurs och ett antal dyk börjar du kanske känna dig bekväm i denna nya miljö. Ditt gasförråd räcker kanske inte till för att komma längre eller djupare. Du behöver kanske ytterligare flaskor och du behöver kanske kunna genomföra dekompression.
Cave 2 kursen lär dig att genomföra detta på ett säkert sätt och du lär dig även mer om komplex navigation och hur du mappar outforskade system.

NAUI Cave 2 kursen ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att få erfarenhet och minimera riskerna vid grottdyk med längre penetration med stageflaskor och komplex navigering till djup som inte överskrider 40 meter.

Förkrav

För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Är 18 år
 2. Har NAUI Cave 1 eller motsvarande
 3. Har NAUI Technical Diver/GUE Tech 1 eller motsvarande
 4. Har loggat 100 dyk
 5. Har genomför minst 20 "Grott/gruvdyk" efter certifiering som cave 1 eller motsvarande.


Kursens varaktighet
NAUI Cave 2 är upplagd med ett minimum av 40 timmar över fyra dagar. Teoridelen är minst 15 timmar samt minst 7 dyk inkluderande, 1 openwater skillsdyk, 1 cavern surveydyk, 5 Cavedyk med stageflaskor.

Kursens innehåll
Teoridelen inkluderar en återblick på följande Cave 1 ämnen:
Riskanalys, dykbegränsningar, djup, tid, distans, gas, bekvämlighet, NTEC, taskloading, stress, tunnelseende, panik, problemlösning och nödfallsplanering.

Utöver detta lär du dig komplex navigering i grottmiljö såsom cirquits, traverser, tredjedelsregeln i samband med stagedykning, beräkningar för flera olika stora flaskor, dekompression i grotta, nödfallsplanering, kommunikation, grundläggande grottsurveytekniker, grottnavigering med flera linor, dykplanering med hjälp av kartor samt data som är insamlat på föregående dyk.

Kursens begränsningar

 1. Det måste finnas en kontinuerlig lina ut vid all dykning i overheadmiljö
 2. Minsta mängd gas för att starta penetration är 6230 liter
 3. Penetration förbi cavernzonen är inte tillåten innan eleven kan visa god avvägning och trim samtidigt som dykaren handskas med stage och dekompressionsflaskor
 4. Maxdjup under kurs är 40 meter
 5. Varje dykare skall bära en stage flaska under minst en del av varje grottdyk
 6. Varje dykare skall bära en dekoflaska till en passande plats för dekompression, dvs cirka 3 meter djupare än det första planerade stoppet
 7. Ingen passage genom restriktion som kräver avtagande av utrustning
 8. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 3:1


Certifierande organisation
NAUI
Observera att endast de elever som klarar kursens teoretiska och praktiska moment certifieras. Eleven betalar för träning, certifiering förtjänas.

Den största delen av kursen genomförs här hemma men kostnad tillkommer för att slutföra kursen antingen i Frankrike eller på Sardinien

Utrustningskrav
Varje elev skall ha, och vara bekant med, det som krävs för Cave 1 samt följande tillägg:

 1. Linpilar och coockies efter behov
 2. Jump/gap spoolar efter behov
 3. Kompass, inclinometer och skrivhjälpmedel passande för surveying
 4. 2 Stageflaskor med bottengas korrekt riggade och etiketterade
 5. 1 Dekoflaska med dekogas korrekt riggad och etiketterad

 
Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

Scroll To Top