Med ett strömlinjeformat och balanserat paket hanterar du fyra flaskor lika enkelt som en.
Eftersom det i några sammanhang är vanligt att lägga ifrån sig deko och stageflaskor, i en grotta, vid vrakpenetrering, och i andra situationer är det nödvändigt att vi är avvägda för en situation där dyket måste avslutas helt utan några deko/stageflaskor.

Därför görs avvägning med tanke på hur mycket bly vi behöver utan att ta med stage och dekompressionsflaskor.

Samtidigt reduceras säkerheten av att vara för tung/negativ i början av dyket. Därmed är stålflaskor inte lämpliga som deko eller stageflaskor. Aluminiumflaskor minimerar detta problem.Martin

Flaskstorlek

Tre olika typer av flaskor är aktuella, beroende på vilket behov flaskan ska fylla:Luxfer 80cf

  • 80cf (11,1 liter) flaskor är på grund av sin volym det bästa valet som bottenstage. Flaskan kan naturligtvis också användas till dekogas. 80cf flaskor är det närmaste du kommer en allroundflaska för bottenstage och dekompression.
  • 40cf (5,6 liter) flaskor är på grund av storleken (slank/lång) det bästa valet som dekoflaska till syrgas, speciellt när du dyker med fler än en dekogas.
  • 7l 200bar flaskor är på grund av en lite högre volym än 40cf ett bra val när du dyker med en dekogas. Idealisk för exempelvis 50% dekompressionsgas.


I planeringssyfte är det vanligt att räkna med en SAC (luftförbrukning) på ca 15 lit/minut under dekompression. Med den utgångspunkten kommer en 40cf flaska med försvarlig reserv att ha nog med gas för ca 25 minuters dekompression på 50%. Motsvarande kommer en 7l 200bars flaska att ha gas till mer än 30 minuters dekompression på 50%.

Hur länge en 80cf flaska räcker som bottenstage beror på dykarens SAC och vilket djup (omgivande tryck), den ska användas på. En dykare med SAC 15 lit/minut som dyker på 60 meter, 7ATA, kommer att ha nog bottengas i en 80cf flaska för att kunna förlänga bottentiden med ca 20 minuter. Svarta MOD siffror på vit bakgrund ger störst kontrast och gör identifikation av rätt flaska under gasbytena säkrare.

Standard K-kran är den enda aktuella krantypen för stage/dekompressionsflaskor.

Flytkraft

Ett färdigriggat paket med optimal flytkraft pendlar mellan att vara marginellt negativ när flaskan är full och marginellt positiv när flaskan närmar sig tom.

Med en sådan flytkraftskarakteristik kan du fästa en, två, tre eller fler deko/stageflaskor till din rigg utan att det påverkar balans och avvägning mer än marginellt. För att uppnå detta används lätta aluminiumflaskor.

Är flaskan positiv när du har andats ur den helt och bytt till en annan flaska med mer syrgasrik dekogas, kan du haka flaskan på uppstigningslinan eller linan till din ytmarkeringsboj. Den flyter då upp till ytan längs linan.
OBS! Detta görs aldrig med flaskor det finns möjlighet att du kan få användning för.


En översikt över flytkraftsegenskaper för olika typer av flaskor hittar du här.

Tuna

Rigging

Luxfer 7lFör att vara stabil och mest möjligt strömlinjeformad bör toppen av flaskan sitta tätt intill kroppen, upphakad på den vänstra D-ringen på harnesset.

Fästet längst ner på flaskan får inte vara tight, det skall ge flaskan utrymme att röra sig. Det gör att flaskan naturligt kommer att hitta den bästa flytställningen vid rörelse i vattnet. Det nedersta fästet hakas fast på D-ringen vid höften på vänster sida.

Det är extremt viktigt att flaskorna märks tydligt och på rätt ställe så att det är enkelt för buddy/team att verifiera att dykaren andas rätt/är på väg att andas rätt gas. Samtidigt måste flaskorna vara märkta så att det är enkelt för dykaren själv att se både den permanenta MOD märkningen och fyllnadsetiketten. För att detta ska vara möjligt används en permanent MOD dekal på insidan av flaskan, gärna ganska högt upp. Se dock upp så att regulatorer, slangar och gummisnodden som håller ihop allt inte blir liggande så att det täcker markeringarna.

OBS! Ett riggat kit är INTE ett bärhandtag. Det enda du uppnår med att använda det som ett bärhandtag, är att du förskjuter justeringen och då kommer flaskan att få en sämre flytställning under ytan.


Regulator

Dykaren är beroende av att kunna nå gasen i olika flaskor, antingen för att kunna återvända tryggt från en maxpenetration i en grotta, eller för att dekomprimera effektivt från ett djupare dyk. Då är andrastegets pålitlighet av ovärderlig betydelse.

Under många dyk kommer dykaren att andas längre tid med andrasteget på stage/dekoflaskan än andrasteget på bakgasen, så både andningskomfort och pålitlighet är mint lika viktig som för andrastegen på bakgasen.

En sista faktor är att förstasteget har vinklingar på lågtryck och högtrycksuttagen som gör att andrastegen med slangar kan läggas tätt intill flaskan när den inte används. På så sätt får man inga onödiga knäck och böjar på slangen när andrasteget används.

ApeksVi har själva lång och väldigt god erfarenhet av att använda Apeks DS4/DST förstasteg på allt ifrån dekompressions/syrgasflaskor till bottenstageflaskor, som man andas på allt från 30 till +100 meter. Erfarenheten gör det enkelt för oss att rekommendera Apeks DS4/DST förstasteg till den typ av dykning, tillsammans med ett eller annat Apeks andrasteg. Alla Apeks andrasteg XTX/ATX/TX serier, lämpar sig att användas som andrasteg på stagen. Våra egna stage/dekoandrasteg är en blandning av TX, ATX, XTX 40 & 50 modeller.

När andrasteget inte används måste det vara trycksatt men med kranen stängd. Det förebygger att vatten tränger in i andrasteget och sörjer för att andrasteget tätar bra mot flaskkranen när du senare ska dra ut andrasteget, öppna kranen och byta till den flaskan.

Andrastegets slang förs från flaskan på vänster sida om dykaren, runt nacken och in i munnen på samma sätt som långslangen. Om det blir nödvändigt att donera gas till sin buddy är det alltid andrasteget man andas ur man donerar, även om det är ett stage/dekoandrasteg.


Scroll To Top