Flaskan kompletterar fler funktioner än att bara vara en behållare för andningsgas:Kunskap enkelflaska - www.oceanictech.se

 • Den är en del av ditt flytkraftssystem.
 • Den påverkar trim och balans.
 • Den är en del av hur du strömlinjeformar din utrustning.

Som utgångspunkt är flaskan inte mer komplicerad än att det är en tryckluftsbehållare med olika volym och arbetstryck. Men det finns flera nyanser och många alternativ att välja mellan när det gäller kran, flaskstorlek, tryck, volym och kranratt.

En översikt över flytkraftsegenskaper för olika typer av flaskor hittar du här.

Kranar

 • Kunskap enkelflaska - www.oceanictech.seEnkel K-kran med 232 bar eller 300 bar DIN koppling
 • H/Y kranar har extra funktionalitet som kan ha betydelse för ditt val

Enkla K-kranars, av/på, största fördel är precis dess enkla konstruktion som ger en hög pålitlighet. En mer komplicerad konstruktion och högre risk för fel är anledningen till att vi inte rekommenderar eller använder kranar med reserv och modulära kranar. För grundare dykning, 0-25m, med luft eller nitrox inom gränserna för icke-dekompression i tabellen, ger också enkla K-kranar med ett uttag en tillräcklig grad av säkerhet när vi för övrigt använder smarta och effektiva procedurer för problemlösning.

Dykare som ofta dyker i väldigt kallt vatten föredrar gärna kranar med två uttag, H/Y kran, även till dykning med enkelflaska. I den mån det uppstår problem med tillförseln av gas är det som regel andrasteget och inte flaskan/kranen som är orsakar problemet. Med två uttag och två separata förstasteg kan du stänga kranen till andrasteget som felar, till exempel friflödar, och bevara resten av gasen i flaskan och avsluta dyket medan du andas ur andrasteget som kommer från det andra uttaget.

Flaskstorlek och tryckKunskap enkelflaska - www.oceanictech.se

För vanlig fritidsdykning, 0-25m innanför tabellgränserna, kommer 12l 232bars flaskor normalt att ge nog med gas. Istället för att välja en större volym på flaskan finns det andra moment som kan bidra till att reducera gasförbrukningen:

 • Bättre strömlinjeformad utrustning
 • Bättre/mer horisontell trim
 • Effektivare simteknik
 • För ändamålet lämpligare fenor

Erfarenhetsmässigt förbrukar män märkbart mer gas än vad kvinnor gör. Du kommer ofta också att finna skillnader i luftförbrukningen mellan långa, storvuxna personer och personer som är i andra änden av skalan.

Dykerfarenhet är också en viktig komponent för att uppnå en låg gasförbrukning. Erfarna dykare har ofta en relativt lika och låg gasförbrukning.

Regelbunden dykning är sannolikt det mest effektiva sättet att uppnå en reducerad gasförbrukning.

Beräkningen av hur mycket gas en tryckluftsbehållare kan fyllas med:

Flaskstorlek x Arbetstryck

Gas uppför sig inte helt linjärt under tryck. Så för 300bar flaskor måste vi dra av 10% på svaret innan vi får veta den tillgängliga mängd gas som vi faktiskt kan använda under dyket.

Flasktryck

Fördeler med 232bar flaskor:

 • Dom är mer negativa än 200bar flaskor – besparar oss bly
 • Har låg profil, typiskt 140/171mm flaskdiameter, och ger en bra strömlinjeformning
 • Är ändamålsenliga för nitrox- och trimixfyllning
 • Slanka och längre flaskor placerar vikten lägre på dykaren vilket vanligtvis hjälper till att ge en bra trim

300bar flaskor har några motsvarande fördelar, men också nackdelar:

 • Kan vara svårt att få fylla nitrox/trimix till 300bar
 • Större tryckfall från ett högt flasktryck och ned till omgivande tryck ger en större nedkylning i förstasteget och kan öka risken för att andrasteget fryser. Troligtvis är det viktigare att fylla bra filtrerad luft och för övrigt följa bra procedurer för dykning i kallt vatten.
 • Ett högre arbetstryck ger en ökad belastning på förstasteget. Men andrasteg som är tillverkade för att användas på 300bar flaskor bör/ska tåla belastningen.

Om du vill ha mer tillgänglig gas på fritidsdyk innanför tabellgränserna, och särskilt vid dykning med nitrox, är det bästa vanligtvis att lära sig dyka med dubbelpaket, som D7 232/300bar eller D8.5 232bar, framför klumpiga enkelflaskor med större volym.

Dykare som dyker mycket ned mot 30 meter och därför har behov av en större gasreserv rekommenderas att överväga dubbelpaket istället för enkelflaskor med större volym.

Kunskap enkelflaska - www.oceanictech.se

 

 

 Trim & Balans

Med enkelflaska är det normalt inga problem att uppnå en bra trim oavsett vilken typ av flaska du väljer, genom att placera den nödvändiga extra ballasten på ett riktigt sätt. Men det finns nyanser och skillnader som kan vara bra att ta hänsyn till.Kunskap enkelflaska - www.oceanictech.se

Till exempel Eurocylinders 232bars flaskor. Eurocylinders flaskor är tillverkade på ett sätt som relativt sett ger mer gods i botten av flaskan. Mer gods i botten av flaskan hjälper till att motverka ”lätta ben”, som oftast är det problem som dykare upplever när dom experimenterar med den horisontella trimen. Det motsatta, för tunga ben, är enkelt att fixa genom att höja flaskan eller blybältet.

Flaskorna har också en högre egenvikt. I praktiken betyder det att du gärna sparar 1 kg bly i förhållande till andra 232bar flaskor och 2 kg eller mer i förhållande till 200bar flaskor.


Scroll To Top