TrimDubbelpaket används mest till djupare dykning, dekompressions- och grottdykning. Men också innanför gränserna för dekompression är ett dubbelpaket praktiskt, antingen det är för komforten, säkerheten eller för att kunna göra längre nitrox dyk.

Ett flaskpaket fyller fler funktioner än att bara vara en behållare för andningsgas:

 • Det är en del av ditt flytkraftssystem
 • Det påverkar trim och balans
 • Det är en del av hur du strömlinjeformar din utrustning

Som utgångspunkt är flaskor inte mer komplicerade än att det är tryckluftsbehållare med olika volym och arbetstryck. Men det finns flera nyanser och många alternativ att välja på när det kommer till kran, flaskstorlke, spännband, tryck, volym och kranratt.


Manifold

För att öka pålitligheten hos manifolden bör mellanstycket ha dubbla, tunna o-ringar som tätläsning mellan kranarna och mellanstycket.

Dubbla, tunna o-ringar reducerar risken för läckage i manifolden om du skulle stöta i något. Istället för en skada på mellanstycket som förorsakar läckage kommer en sådan manifold, som är rätt ihopsatt, att ge efter och rotera så att stöten absorberas. Konstruktionen kommer också att hålla bättre om skevheter skulle uppstå av en eller annan orsak. Halcyon, Scubatec, m.fl tillverkar manifolds med dubbla, tunna o-ringar.

Alternativet till dubbla o-ringar är en manManifoldifold med en enkel ”face seal”. En o-ring ger dig ingen backup i händelse av fel, till exempel normalt slitage, och med en sån konstruktion kan inte mellanstycket rotera. Kranen står statiskt och får ta emot hela belastningen med större risk för skador på kran och krandelar. Skulle stöten vara så hård att mellanstycket ändå roterar kommer det med största sannolikhet orsaka ett läckage.

Kranarna på bägge sidor om mellanstycket är standard K-kranar.

Kranarna kommer förr eller senare att behöva service. Kontrollera att leverantören har slitagedelar och reparationskit tillgängliga för det kransystem du väljer.

Manifolden kan vara med eller utan isolationskran. Fördelarna med en isolationskran är att du kan rädda all gas i en flaska om du skulle få läckage mellan flaskhals och kran eller i manifolden där mellantycket är kopplat i högra och vänManifoldstra kranen. Isolatorn ger dig också en "second chance" om det skulle uppstå fel på ditt andrasteg och det inte är möjligt att stänga den kran som andrasteget sitter på.

Nackdelen med isolationskran är först och främst inte under dykning utan i samband med fyllning. En stängd isolationskran när du fyller nitrox eller trimix, som är blandningsgaser, skulle kunna vara livsfarligt. En stängd isolationskran när du fyller luft skulle vara trist när du upptäcker på dykplatsen att det bara var den ena flaskan som blev fylld. Under dyket är det enda problemet med isolationskranen att den är just en kran, och som i alla andra kranar kan läckage uppstå. Enligt våra värderingar är fördelarna med en isolationskran större än nackdelarna. Från den slutsatsen har vi ett undantag för små dubbelpaket från 2x4 till 2x8 liter. Så små flaskpaket är inte lämpade till djupare dykning, dekompressionsdykning där dekot har en nämnvärd längd eller penetrering av vrak eller grottor. Om så små paket ska användas till den typen av dykning så kommer antingen bottentiden bli oproportionellt kort eller mängden backupgas bli oförsvarligt liten. När gasvolymen är så liten att paketet inte kan användas till den typen av dykning är en isolationskran inte nödvändig.

Beroende på flaskans diameter och vilka spännband som ska användas kommer storleket/bredden på mellanstycket att variera. Det är viktigt att flaskans diameter, kransystem och spännband matchar varandra.

Flaskstorlek

Beroende på vad paketet ska användas till kommer olika storlekar att täcka behovet.Diver

Många dykare föredrar små dubbelpaket på vanliga fritidsdyk. Dubbelpaket ligger mer stabilt på ryggen än enkelflaskor. Dessutom ökar du säkerheten genom att ha två separata luftkällor som fungerar som en enhet när allt är som det ska, och du kan stänga av en kran eller isolera bort problemet om det skulle uppstå.

På grund av säkerhetsaspekter bör, enligt vår mening, dykning djupare än 20-25 meter göras med dubbelpaket. Med hänsyn till bottentid och en försvarlig mängd gasreserv talar det också för användandet av dubbelpaket på dyk djupare än 20 meter.

För att kunna dra full nytta av längre bottentider med dykning med nitrox är dubbelpaket ofta nödvändigt.

D7 232bar och D8,5 232bar flaskpaket täcker normalt de flesta behov i relation till fritidsdykning. Ett D7 flaskpaket har en låg vikt och är lika lätthanterligt på land som en enkelflaska. D12 flaskpaket används också ofta vid fritisdsdykning eftersom de, på grund av sin längd, har bättre balans än mindre flaskor.

Till djupare dykning och dykning under tak, fysiskt eller fysiologiskt (dekompression) är dubbelpaket en nödvändighet. För djupare dykning med dekompression, penetrering av vrak och vid grottdykning bör man använda flaskpaket med storleken D12 232bar eller större för att ha tillräckligt med gas både i förhållande till förnuftig bottentid och inte minst en försvarlig mängd gas i reserv.

I öppet vatten ger D12 flaskpaket tillräckligt med gas för dykning i intervallet 0 - 55 meter, eller ned till +/- 70 om du utöver det använder en 80cf bottenstage.

På grund av ett ökat behov av backupgas – och bottengas för den sakens skull, vid dykning på större djup bör det användas flaskpaket med större volym, så som D18 232bar som är särskilt populära bland svenska grottdykare. Eventuellt kan man tänka sig D12 paket + 80cf bottenstage.

Flasktryck

Fördelar med 232bar flaskor:

 • Mer negativa än 200bar flaskor - sparar bly och ger en bättre komfortGauge
 • Har en låg profil, typiskt 140/171mm för flaskor till och med storleken 12L, som ger en bra strömlinjeform
 • Är lämpliga för nitrox-/trimixfyllning
 • Smala och längre flaskor placerar vikt lägre på dykaren, vilket normalt ger en bra och horisontell trim

För dykning med nitrox/trimix har arbetstrycket 232bar i flaskorna mer eller mindre börjat att bli standard.

300bars flaskor med hög volym, 10 liter och större, kommer på grund av godsets tjocklek att vara så negativa att vi blir mer negativa än rätt avvägda, utan att använda bly. Så pass mycket vikt relativt högt upp på kroppen kommer normalt också att göra det omöjligt att ha en bra horisontell trim. 

Även om arbetstrycket är 300 bar så behöver inte flaskan fyllas till ett högre tryck än 230-250 bar, ifall flaksorna ska användas till dykning med nitrox. En sådan användning reducerar behovet av bly och eliminerar samtidigt problemen som är förbundna med större tryckfall, som nedkylning, och slitage på grund av ett högt tryck.

Trim

Med ett dubbelpaket kan det krävas en lite större insats för att uppnå en bra trim än med enkelflaskor. En del flaskpaket är ”kända” för att ha ofördelaktiga egenskaper i förhållande till avvägning och/eller trim. Det gäller först och främst:

 • 2*10l 300bar – för tunga i förhållande till avvägningen. Gör också vanligtvis så att dykaren blir mer ”topptung” än vad som är bra, vilket gör det svårare att ha en bra trim.
 • 2*12l 300bar – samma som ovan men i ändå större grad – särskilt med tanke på avvägningen.
 • 2*15l 200/232bar – korta flaskor i förhållande till vikten vilket försvårar att ha en bra trim.Ballans

De minsta dubbelpaketen är kompakta och sitter så tätt på kroppen att dom är relativt oproblematiska i förhållande till trimmen. Så pass kompakta paket kommer i väldigt liten grad att motarbeta den ställning som dykaren önskar inta. På grund av att flaskorna har en liten diameter (140 mm) är de också, i förhållande till volymen, relativ långa.

D10 och D12 flaskpaket täcker ungefär samma användningsområden. Av de två är det vanligtvis D12 paketet, som tack vare längden på flaskorna, är enklare att balansera med hänsyn till en horisontell trim i vattnet.

Olika tillverkare använder olika produktionsteknik. Flaskor från Faber blir av den anledningen relativ sett mer topptunga än flaskor från Worthington (Heiser) och Eurocylinder, vilket som utgångspunkt är en mindre önskad egenskap.

Flaskor från Eurocylinder har i tillägg en högre egenvikt, huvudsakligen extra vikt i botten på flaskan, än alternativen och besparar därför vanligtvis dykaren från bly jämfört med alternativen.

D18 flaskpaket har en längd som medverkar till att göra det enklare att ha en horisontell trim under dyket och dess vikt eliminerar som regel mer eller mindre behovet av extra bly. Dykare som vanligtvis använder lite bly kan uppleva att de gärna använder flaskpaketet tillsammans med en aluminiumbackplate för att inte bli överviktig med för mycket negativ flytkraft i början av dyket.

Rostfria band

Var noga med att spännbanden passar flaskans diameter och centera avståndet på manifolden om du köper saker separat. Köper du en färdig Bandlösning behöver du inte bekymra dig över det momentet. Spännbanden måste vara symmetriska och ordentligt svetsade.

Ordentliga spännband kommer att göra att kranar och manifold utsätts för mindre slitage och du kommer att få en ökad pålitlighet från kransystemet över tid. Spännband måste ha nödvändig bredd, tjocklek på materialet och en bra svets för att kunna prestera tillfredsställande.

Genom att köpa ordentliga spännband har du på ett billigt sätt försäkrat dig om att förlänga levnadstiden och pålitligheten på din manifold.

Det finns även flaskfötter i plast till dubbelpaket som i teorin ska göra samma nytta som solida spännband. Manifolden tycker inte om att bli utsatt för rörelser och behöver därför solida spännband som inte blir flexade såsom en flaskfot i plast. Inte ens på lätta dubbelpaket är den lösningen att rekommendera.

Det finns spännband som är för smala, har dålig svets eller är tillverkade i ett för tunt material för att kunna ge ett tillräckligt bra stöd till vikten av flaskpaketet.

Kortsiktigt kanske du sparar några få kronor på billiga lösningar, men du riskerar skador och läckage på kransystemet.

Kranvred

Ett kranvred i gummi har flera fördelar jämfört med en kranvred i hårdplast eller andra porösa material. Alla flaskor från Oceanic Tech levereras som standard med Halcyon kranvred i gummi, som är väldigt bra på tre av dom fyra viktigaste punkterna vi värderar mest, och helt okej på den sista punkten:

 • Materialet är mjukt och kommer inte att spricka vid kontakt med tak (sten, vrak eller dylikt) när du dykerSherwood Knob
 • Kranratt och fjäder är bra tillpassade spindeln och ger en bra flexibilitet om du stöter i något under dyket
 • Insatsen som griper runt spindeln är av rostfritt stål som inte ”rundas” såsom insatser i plast och mindre starka material kan.
 • Halcyon kranratt skiljer sig på ett sätt med stor betydelse för funktionen:
 • Kranratten är bredare och är därför enklare både att få tag på och att manövrera när du behöver stänga eller öppna en kran.

Vidare ser Halcyons kranratt, vilket inte har någon som helst relevans för funktionen, bättre ut.

Frågor: info@oceanictech.se


Scroll To Top