Olika typer och storlekar på klips och spännen låter oss fästa lös utrustning på ett städat, effektivt och säkert sätt. Medan flera delar av vår dykutrustning är ”fastmonterad” har vi alltid med en eller flera lösa komponenter som är viktiga både för att få maximal glädje av dyket vi planerar, och för vår egen och vår buddys/teamets säkerhet.

Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.seAllt fler upptäcker hur praktiskt det är med fickor på utsidan av torrdräkten. Fickor som är placerade på låren är lättare att komma åt med handtag och är lika tillgängliga under ytan som med fullt uppblåst vinge på ytan. För att göra fickorna ännu mer användbara bör det vara en eller två loopar, antingen av shock cord eller något tjockt rep som vi kan fästa ytmarkeringsbojar, spools, backup mask och så vidare på. Loopen måste vara lång nog så att vi kan dra ut innehållet ur fickan och hitta det vi ska använda.

När det gäller lösa föremål är det en sak vi kan vara 100% säker på: om vi inte fäster dem på ett bra sätt så kommer vi förr eller senare att bli av med dem.

Beroende på vilka slags komponenter och var de ska placeras kommer standard bältesspännen, eller olika storlekar på Swivel Bolt Snaps och Double end Bolt Snaps att vara de bästa alternativen för att fästa utrustningen. Det krävs en medveten handling för att fästa och lossa hakar. Det eliminerar risken för att haka fast i linor och så vidare, och säkrar att utrustningen som vi har satt fast på ett bestämt ställe faktiskt finns där när vi ska använda det.

Bolt snaps och Doubleenders finns i en rad olika material. Rostfritt stål är, trots ett högre pris än både mässing och brons, det mest använda. Anledningen till att rostfritt stål föredras är att alternativen antingen är mer utsatta för rost och/eller är mjukare. Mjuka metaller är också mer utsatta för att bli deformerade och hänga upp sig av den anledningen jämfört med rostfritt stål.

Rostfritt stål finns i olika kvaliteter och alla är inte lika bra lämpade för att använda i saltvatten. Det är inte heller ovanligt att billiga hakar har olika stålkvaliteter på fjädern och resten av haken. Hakar i bra kvalitet förebygger onödig frustration över på utrustningen som inte fungerar. Vanligtvis får man valuta för pengar man lägger ner på bra kvalitet i form av högre pålitlighet, längre livstid på sakerna och mindre frustration hos en själv.

Bältesspännen har vanligtvis tre användningsområden:Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se

 • Magbältet på harnesset
 • Viktbältet
 • Säkra lampans batterikanister

De tre användningsområdena har vitt skilda betydelser under dyket. Skulle spännet på magbältet svikta kommer det på sin höjd bara att vara irriterande. Men är det spännet som håller viktbältet som sviktar så går det direkt ut över säkerheten, i värsta fall kan det orsaka en för snabb uppstigning med tryckrelaterade skador. Om spännet som säkrar lampans batterikanister sviktar kommer det ”bara” att kosta pengar när kanistern glider av och åker i backen när vi ska ta av utrustningen på land efter dyket.

Kunskap pistolhakar -  www.oceanictech.sePistolhakar har som utgångspunkt tre olika användningsområden:

 • Slangar, långslang och högtryck
 • Lampor, backup och den primära lampans lamphuvud 
 • Stage-/dekoflaskor

De olika storlekar du hittar hos Oceanic Tech är avsedda för:
SS Bolt Snap 1/2' - Till långslangen , backup lampor,primär lampa
SS Bolt Snap 3/4' - Till manometern
SS Bolt Snap - 1' – Till att rigga stage-/dekoflaskor och Scooter tow cord

Man kan absolut tänka sig flera användningsområden för Bolt snaps, till exempel för att fästa kamera till foto och video osv. Bolt snaps fästes på manometern, backup lampor och så vidare med hjälp av cave lina (se sista sidan).

Doublender är det närmaste vi kommer "universal snaps" för att fästa utrustning. Ett typiskt användningsområde är till saker soKunskap pistolhakar - www.oceanictech.sem går ner i dräktens fickor:

 • Backup mask
 • Wetnotes
 • Spools
 • Verktyg

På grund av dess flexibilitet och användbarhet är det som regel alltid en fördel att ha en eller två extra doubleenders i fickan.

Bilderna nedan visar en av de mest vanliga knutarna för att fästa olika utrustning till bolt snaps:

Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se
Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se
Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se
Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se Kunskap pistolhakar - www.oceanictech.se

Vi smälter ihop ändarna och knuten efter att vi har klippt av och anpassat längden. Det hjälper till att hindra att knuten går upp av sig själv.


Scroll To Top