Användandet av bottomtimer istället för dator behöver inte betyda slutet på fördelen med att dyka multilevel NDL dykning. Snarare är det början till att bättre förstå vad som sker i kroppen när vi utövar vår hobby. Ditt huvud kan göra samma jobb som en dator och det är i det stora hela inte komplicerat.
Nedan beskrivs två olika sätt att hitta NDL tider för olika dykintervaller och kort om hur du själv kan tänka för att kunna utnyttja fördelen av att du inte spenderar hela tiden på dykets djupaste del. Avslutningsvis finns en liten jämförelse mellan PADI’s RDP för att se på det som egentligen är mest intressant att lära sig:
Hur kurvan för mycket eller för lite NDL tid vi får på ett givet djup ser ut. Artikeln är inte avsedd att vara uttömmande och ge dig tillfredsställande kunskaper i vad och hur du ska göra, utan den ger dig ett hjälpmedel som i kombination med en portion sunt förnuft och lite eftertänksamhet kan användas till att göra dig mer flexibel under planeringen och genomförande av ett dyk.

Komihågregel för icke dekompressionstider 21 till 40 meter (metrisk)
Det första vi behöver är gränser för NDL, en utgångspunkt, så vi tar det vi vet: 30 meter i 20 minuter.

Därefter måste vi ha en enkel komihågregel för att komma fram till NDL tider på andra djup: 3 meter djupare = 5 minuter mindre, 3 meter grundare = 5 minuter mer.Jtrak

Exempel

Från 30 meter till 24 meter är det 2 steg på 3 meter

Din NDL tid blir 20 minuter + (2*5min) = 30 minuter

Från 30 meter till 36 meter är det två steg på 3 meter

Din NDL tid blir 20 minuter - (2*5min) = 10 minuter

{{block type="ebizmartspage/mainpage" page_id="1" template="page/template/endpage.phtml"}}

{{block type="ebizmartspage/mainpage" page_id="2" visible="none" Title="Rule of 120" template="page/template/startpage.phtml"}}

”Rule of 120” komihågregel för NDL tider 10-40meter (Imperial)
Grunden till att komihågregeln kallas "Rule of 120", är att du anger djupet i fot istället för i meter. Din NDL tid som en grov utgångspunkt kommer att vara djupet + NDL tid = 120.

I exemplen nedan utgår vi således ifrån att NDL alltid är 120 minuter och drar av djupet i fot

Exempel

NDL tid 60 fot (18meter): 120 - 60 = 60 minuter

NDL tid 10 0fot (30meter) 120 - 100 = 20 minuter

NDL tid 40 fot (12meter): 120 - 40 = 80 minuter

Eftersom dessa komihågregler förutsätter att det hela är en linjär kurva bör du titta lite på en eller annan tabell för att få en uppfattning om ”kurvan” så att du kan utnyttja komihågrelgerna maximalt. Om du redan har en dator kan du se vad som sker med kvarvarande NDL tid allt eftersom du kommer upp grundare. På det sättet kan du använda datorn som ett bra läromedel, annars är datorn egentligen bara dyr och inte nödvändi

Se om du ser något mönster i PADI’s RDP tider:

10m - 219 min, 12m - 145 min, 14m - 98 min, 16m - 72 min, 18m - 56 min, 20m - 45 min, 30m - 20 min, 40m - 10 min

Det kan grovt förenklas som
Från 18 m och grundare planar ”kurvan” ut och NDL tiderna blir väsentlig längre när djupen reduceras, medan från runt 20 meter och ned till 40 meter är ”kurvan” förhållandevis brant och linjär, tiderna reduceras relativt sett mer desto djupare vi går.

I praktiken använder jag själv "Rule of 120", det går snabbt att konvertera fot till meter, dividera med till exempel 3,5 så är du +/- där, och lär dig tabelltiderna 30m - 20 min, 20m - 45 min och 10m - 219 min. Dessa tal använder jag för att kompensera för att komihågregeln gör en linjär uträkning av NDL tider.

cubeI praktiken bli tankegången till exemplet så här:
När både komihågregeln och tabellen säger att 30m är 20 min är jag i mål.

När komihågregeln säger 21m - 50 min medan tabellen säger 20m - 45 min är jag så gott som i mål. Det enda jag behöver göra är en ”riktig uppstigning” som tar hand om de +/- 5 minuterna som det skiljer. US Navy tabellen brukar för övrigt göra 50 min som NDL tid på 21 meter så det är inte något bekymmer att tiden är lite mer liberal än till exempel PADI’s RDP.

När komihågregeln ger mig 80 minuter på 12 meter så är jag egentligen nöjd. Eftersom jag sällan gör dyk som har längre bottentid än 80 minuter är det tillräckligt med tid. Skulle jag av en eller annan anledning ha behov av att dyka mer än 80 minuter på 12 meter så vet jag att kurvan nästan har planat ut helt på ett så grunt djup. PADI’s RDP ger hela 219 minuter på 10 meter och att jag därför helt lugnt kan stanna både två timmar och längre på 12 meter innan det börjar bli spännande.

Med en snabb omräkning använder du samma komihågregel för 32% Nitrox och Triox 30/30:

Allt du gör är att dra bort 20% från aktuellt djup så har du motsvarande luftdjup och använder det motsvarande luftdjupet för att bestämma NDL tid.

Exempel

Nitrox 32% på 30 meter - NDL tid som luft på 24 meter (30m - 30*0,2= 24m)

Triox 30/30 på 36 meter - NDL tid som luft på 30 meter (36m - 36*0,2=29m

Trimix 21/35 - samma tabell som uträkningen för luft utan modifikationer

Alltså trimix 21/35 på 36 meter - NDL tid som luft på 36 meter (20min - 2*5min = 10 min)

Multilevelberäkning

Beräkna ditt genomsnittsdjup. Du kontrollerar tid och djup med jämna mellanrum och bör så småningom få en bra tec2 känsla för hur djupt du genomsnittligt varit. Precis som med PADI’s "The Wheel", som är framtagen för multi leveldykning bör du använda mer konservativa NDL tider än för plana fyrkantsprofiler.
Tumregeln är att om du har tillbringat en del tid djupare än 20 meter talar det för att vara konservativ. Har du tillbringat mycket tid mot slutet av dyket på 10 till 12 meter och grundare finns det mindre anledning att vara konservativ. Som med NDL tider är det också här fråga om att hitta en kurva. Hur olika mängd tid spenderats på olika djup påverkar upptaget av kväve.

För att utveckla förståelsen för detta kan det vara en fördel att leka med olika multilevelprofiler i ett dekompessionsprogram.  Det du främst bör lära dig är hur kurvan ser ut, antingen det är för dykning med eller utan dekompression. 


Scroll To Top