PADI är världens största dykutbildningsorganisation. Idag har PADI branschens mest kompletta utbildningsprogram, med strukturerade kursplaner från grundnivå till instruktör.
Till kurserna hör ett stort antal hjälpmedel, både för eleven och instruktören där det på senare år satsas allt mer på video, samt interaktiv CD-ROM och DVD. Detta innebär att eleven kan studera teorin hemma i lugn och ro och att man sedan kan ägna mer tid åt de praktiska övningarna i bassängen och havet.

Eftersom PADI är en internationell organisation, ägnar PADI mycket tid och kraft åt att översätta böcker och andra hjälpmedel till andra språk än engelska.
Idag finns det utbildningsmateriel på 18 olika språk och det sker hela tiden en utveckling av kurser och stöd för undervisningen.
De flesta PADI’s kurser har komplett utbildningsmateriel på svenska, inklusive kursböcker, videofilmer, loggböcker, tabeller och teoriprov.


Scroll To Top