Oceanic Techs’s verksamhet ska bedrivas så att det inger förtroende för oss som professionell leverantör av dykprodukter och tjänster. Tillsammans med våra leverantörer ska vi säkra en god kvalitet som bygger på effektiva och funktionella lösningar. Du som kund ska få beställda produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Oceanic Tech AB’s kännetecken skall vara produktkvalitet, tjänstekvalitet, punktliga leveranser, låg totalkostnad och goda relationer till dig som kund. Detta ska vara de faktorer som är anledningen till att du väljer oss.

Mål

  • All epost ska besvaras senast inom 24 timmar
  • 95% av alla order packas samma dag
  • Serviceärenden max 10 dagar
  • Alla anställda ska ha en professionell inställning till dig som kund och verksamheten

 


Scroll To Top