Gasens vikt i flaskorna är avgörande för den storlek du behöver på vingen. Som utgångspunkt är 18-20 kg lyftkapacitet en bra början som utgångspunkt. Mer lyftkapacitet än så är inte särskilt nödvändigt för flaskor som rymmer upp till 6-8 kg gas, som till exempel D12 med Niord 40nitrox eller D18 med heliumberikad andningsgas. En vinge med rätt storlek i förhållande till flaskorna den ska användas med, kommer att vara mer stabil och betydligt mer lättdykt än en vinge med överdrivet mycket lyftkapacitet.

Alternativen vi erbjuder:

 • Halcyon Evolve 40' ca 18 kg lyftkapacitet
 • Halcyon Evolve 60' ca 27 kg lyftkapacitet
 • XDEEP Explorer 40' ca 18 kg lyftkapacitet
 • XDEEP Explorer 50' ca 22 kg lyftkapacitet
 • AGIR Niord 44' ca 20 kg lyftkapacitet


Gemensamt för alla vingarna är att de är konstruerade med en gastät, slitstark innerbälg som är skyddad av ett kraftigt ytterskal. Den kombinationen ger en extremt robust vinge som är designad för att tåla belastning och slitage förenat med penetrering i grottor och vrak över flera års aktiv dykning.

Det finns två huvudtyper av design på vingar till dubbelpaket. Den traditionella hästskoformade designen, som används till exempel på Halcyon Explorer vingar, och en cirkulär design, Halcyon Evolve serie vingar som när den lanserades sent 2005 var helt ny till dubbelpaket. Det finns säkert olika preferenser från dykare till dykare men vi anser att cirkulära vingar har en del fördelar som gör dem särskilt attraktiva:

 • Lättare att dumpa gas med ”pull dump” ventilen på vingen
 • Bättre fördelning av gas i vingen vilket bidrar till bättre stabilitet
 • Designen underlättar ett horisontalt trim i vattnet
 • Gasen längst ner i vingen ger bättre komfort i korsryggen både under vattnet och på ytan
 • Designen underlättar en bra och avslappnad position i ytan

Dubbelpaket och behovet av flytkraft

Det är vCaveanligt att utgå från att vi behöver stora vingar till stora flaskpaket. Emellertid så tränger större flaskor undan mer vatten, så stora flaskor behöver inte vara mer negativa i vatten än mindre flaskor. Ett tomt 2*7 300bars flaskpaket kommer som exempel vara mer negativt än ett tomt 2*18 232bars flaskpaket.

Därför är det viktigt att vi ser på flaskpaketet som en del av hela flytkraftssystemet. Använder vi ett paket som har mycket negativ flytkraft behöver vi mindre bly än om vi använder ett paket som har mindre negativ flytkraft. Slutresultatet, som är det essensiella, är att vi med en riktig avvägning kommer att vara neutral med tom dräkt och tom vinge när det är minimalt med gas i flaskorna, oavsett storleken på flaskorna.
Det som vingen behöver kompensera för, och det som gör oss mer negativa i början av ett dyk, är hur mycket gas vi har i flaskorna och vikten av den. Med anledning av att ett 2*18 flaskpaket kan fyllas med mer gas än ett 2*7 flaskpaket kommer vi naturligt att behöva mer flytkraft i vingen som ska användas till det större paketet.

Om vi som utgångspunkt har luft/nitrox så kommer gasens vikt i ett 2*7 300bars paket att vara ca 4 kg negativt, medan motsvarande vikt kommer att vara ca 8 kg gas i ett fullt 2*18 232bars paket. Enligt den beräkningen är det extra behovet av flytkraft för flaskpaketet 2*18, bara ca 4 kg,  trots att viktskillnaden mellan de två paketen på land är mer än 20 kg.

Eftersom gasens vikt är lägre med helium i andningsgasen kan en 40' vinge också vara ett bra val till ett större flaskpaket, 2*15/2*18 som fylls med trimix. Gasens vikt i 2*18 fyllda till arbetstryck +10% med trimix 15/55 är till exempel motsvarande eller lägre än 2*12 fyllda till arbetstryck +10% med luft/nitrox.
Eftersom gasens vikt i de bägge flaskpaketen är densamma, kommer behovet av lyftkapacitet också att vara densamma. Beroende på hur mycket extra utrustning du har med dig, stage/dekoflaskor osv, och hur grov sjö det är i området du dyker, kan det likväl vara önskvärt med extra lyftkapacitet vid en del tillfällen.

De gånger du använder ett så pass stort flaskpaket som 2*15/2*18 för dykning med luft/nitrox finns det ingen anledning att fylla till arbetstryck +10%, eftersom du inte har behov av all den gasen. En för hög "weight of gas" i början av ett dyk är potentiellt farligt eftersom du riskerar att inte kunna simma upp med din rigg i en 'worst case' situation. Som exempel, om du någonsin skulle hoppa i vattnet utan att ha öppnat kranarna först. (Du kommer inte att vara den första dykaren i historien som presterar en sådan bragd). En försvarlig mängd "weight of gas" i början av ett dyk ökar dina chanser att hålla dig flytande och senare kan berätta om din erfarenhet för andra.

Tuna

Oavsett vilket flaskpaket du har så bör du i början av ett dyk alltid att ha

 • Vikt för att vara neutral
 • + ca 1 kg för att kunna ha nog med luft i dräkten när det är lågt tryck i flaskorna
 • + vikten av gasen vi har med. För D12 fyllda med luft/nitrox ca 5,5 kg

Det som är relevant för hur mycket flytkraft vi behöver är gasens vikt i flaskpaketet i början av dyket. INTE hur mycket flaskorna väger på land. Hur stora flaskorna är eller hur negativa dom är i vattnet har betydelse för hur mycket eller lite bly vi behöver, inte hur stort behovet är av flytkraft. Man kan säga det på ett annat sätt också: Om vi byter flaskpaket till ett som är 2 kg mer negativt kommer vi motsvarande kunna ta bort 2 kg bly från bältet eller v-vikt.

Förslag på Vingkombinationer

VingeBaserat på egna erfarenheter och feedback vi har fått från vänner, bekanta och kunder har vi listat mer konkreta rekommendationer på storlekar på vingar till olika typer av flaskpaket:

 • D12/232bar

Halcyon Evolve 40’, AGIR Niord 44’, XDEEP  Hydros 40’

 • D15/232bar

Halcyon Evolve 40’ & 60’, XDEEP Hydros 40’ & 50’, AGIR Niord 44’

 • D18/D20 232bar

Halcyon Evolve 60’, XDEEP Hydros 50’

 • D7 och D8,5 232bar, brett centeravståndXdeep

AGIR Niord 44', Halcyon Evolve 40

 • D7 232bar, smalt centeravstånd

Halcyon Eclipse 40'. Men vi rekommenderar i första hand brett centeravstånd och AGIR Niord 44' vinge.

 

Avvägning

Lead

Det finns ingen formel som kan tala om för oss hur mycket bly vi behöver för att vara riktigt avvägda. Mängden bly ska vara tillräcklig, varken för mycket eller för lite, vilket har en positiv effekt på de saker vi upplever som viktiga:

 • Säkerhet: Vi behöver inte simma upp med mer negativ flytkraft än absolut nödvändigt i en problemsituation
 • Komfort: Ingen tycker att det är behagligt med en onödigt tung rigg, varken på land eller under vatten
 • Mer lättdykt: Med en riktig avvägning har vi minsta möjliga mängd gas i vinge/dräkt. Ändrar man djupet, oavsett grundare eller djupare, blir den relativa ändringen i flytkraft som orsakas av att luften komprimeras eller expanderar mindre.

En ny kontroll av avvägningen bör du göra varje gång du gör ändringar i din utrustning som kan påverka flytkraften, ny dräkt, nytt underställ, flaskor, lampa osv. En kontroll av avvägningen gör du kort och gott för att kontrollera hur lite bly som krävs för att du ska hålla dig neutral på 3-5 meters djup med:

 1. Tom vinge
 2. Nog med luft i dräkten för att det ska vara komfortabelt men inte mer
 3. 30-50 bar i flaskpaketet

Om du har tillgång till lösa blyvikter på 1kg är det enklare och går snabbare att kontrollera behovet av mängd bly.

Varför inte välja en för stor vinge

SurfaceMindre vinge, också kallat ”stor nog”, är en fördel därför att:
- Den ger en bättre strömlinjeform
- Det är enklare att dumpa luft från vingen, mindre yta ger en kortare väg för luften att vandra
  när den ska ut genom pull dump'en
- Den ger bättre stabilitet, när du ändrar orientering i vattnet och gasen vandrar ett kortare
  avstånd i vingen och påverkar balansen i minsta möjliga grad.

Somliga dykare föredrar Explorer 55' vinge även till 2*12 232bars flaskpaket. Som regel är det med motiveringen att det ger extra flytkraft i ytan när riggen skall flyta för sig själv, eller för att det är en bra storlek till 2*15 och 2*18 flaskpaket fyllda med nitrox/luft.

Normalt har det liten eller ingen praktisk betydelse om riggen flyter för sig själv i ytan eller inte. Det är inte särskilt praktiskt och följaktligen relativt ovanligt att ta på sig utrustningen ute i sjön på djupt vatten, jämfört med att göra det på land eller i båten där vi kan stå.
När man behöver ta av utrustningen innan man ska upp i båten kommer vi alltid, på grund av ström eller vindar att vara beroende av att antingen fästa riggen i båten på något sätt. Alternativt, eftersom vi aldrig dyker ensamma, låta vår buddy hålla i riggen medan man hoppar ombord. På så sätt spelar det ingen roll om riggen är 10 kilo positiv eller 1 kilo negativ.


Scroll To Top