Vingsystemet ger en hög komfort och en bättre strömlinjeform, jämfört med traditionella jack- och vingvästar. En bättreDiver strömlinjeform gör det möjligt att röra sig mer effektivt i vattnet, vilket minskar både energi- och luftförbrukning. Vilket i sin tur ger oss mindre gasförbrukning och mer tid att njuta och ha bra upplevelser under dyket.

Designen på vingen befrämjar också ett bra horisontellt trim, en förutsättning för att kunna röra sig effektivt genom vattnet. Under vatten lägger sig vingen längs med flaskan, vilket ger dig minsta möjliga profil och motstånd att simma, samtidigt som det hjälper dig att ha en stabil och bra horisontell trim/position i vattnet.
När du tittar på dykaren på bilden till höger är det nästan omöjligt att lägga märke till flytkraftsystemet han har på sig. Istället för mycket tingeltangel, ger ett bra flytkraftsystem med backplate och vinge en ren utrustning utan ”saker” som hänger och plogar i vattnet. Det finns ändå ett tillräckligt antal fästpunkter, två D-ringar i höjd med skuldran, en vid vänstra höften och två på grenremmen, bak och fram.

D-ringarna används oftast till:

 • Att sörja för att manometern inte hänger och dinglar utan är fäst på D-ringen vid vänstra höften med hjälp av en pistolhake.
 • Att sörja för att långslangen inte är ”all over the place” på land eller när du inte har regulatorn i munnen utan fäst på D-ringen vid din högra skuldra.
 • Backup lampor fästes på D-ringen med en pistolhake i ena änden av lampan och två loopar trädda på harnesset som lamporna spänns fast med, så att de inte hänger och dinglar när du simmar horisontellt.
 • Den primäralampan fästes på D-ringen vid höger skuldra med hjälp av en pistolhake på lamphuvudet när lampan inte används.
 • Den första och den andra dekoflaskan fästes på D-ringen vid vänster skuldra och vid höften. Den tredje dekoflaskan/bottenstagen hängs vanligtvis på D-ringen vid höften och blir det fler flaskor använder man en så kallad tank leash som man hänger flaskorna på.
 • D-ringarna är också bra tillfälliga fästpunkter för utrustning som du behöver lägga undan en liten stund medan du använder bägge händerna till något annat.

PocketBehöver du förvara småsaker och backuputrustning du behöver under dyket, så är benfickor en betydligt bättre lösning än fickor integrerade i en väst. För det första sitter benfickorna så att de är lättare att komma åt, och dessutom kommer du att kunna använda benfickorna även om du har vingen fullt uppblåst i ytan. I en motsvarande situation med integrerade fickor i en jackväst, så kommer det att vara så mycket tryck från flytkraftsbälgen att det inte kommer att vara praktiskt möjligt att komma åt innehållet i fickan.

Ett harness av genomgående hel webbing ger inte bara en oslagbar slitstyrka utan också oändligt med justeringsmöjligheter. För dykare som är vana vid snabbspännen och möjligheten att efter påtagning antingen strama åt eller släppa upp harnesset, kommer det att krävas några dyk för att vänja sig. När vi har ändrat våra vanor kommer det att vara lika enkelt och effektivt, men troligtvis snabbare, att ta av och på ett flytkraftssystem med hel webbing eftersom du inte behöver efterjustera något – det sitter perfekt på engång när du har tagit på det.Vingdesign

AgirMan kan skilja mellan två huvudtyper av design på vingar:
Hästskoformade och de nyare cirkulära. Över tid har vi genom feedback från kunder och av egna erfarenheter, blivit överbevisade om att cirkulära vingar är en avsevärt bättre idé för dykning med enkelflaska än hästskoformade vingar. Vi har därför valt att ta bort hästskoformade vingsystem ur sortimentet för dykning med enkelflaskor och erbjuder därför bara Halcyon Eclipse samt Agir Blackbird vingsystem. Ju mer vi använder vingsystemet och ju mer feedback vi får från kunder och andra, desto mer övertygade blir vi om att detta är bästa valet. När vi tittar på alternativen blir vi än mer övertygade om att vi inte finner dessa intressanta att sälja.
Både Halcyon's Eclipse vingar, Agir Blackbird och den tidigare Pioneer serien vingar, är baserade på en cirkulär design.

När det gäller frågan om den ena eller andra sortens design är bättre än den andra kommer du säkert att hitta olika preferenser. Som utgångspunkt menar vi att cirkulära vingar har en del positiva egenskaper som generellt gör dem mer attraktiv än vingar med hästskodesign.

Dessa innebär bland annat att de

 • Ger en jämn fördelning av lyftkraft på bägge sidor om flaskan oavsett trim i vattnet så att vingen känns mer stabil.
 • Är enklare att dumpa luft med pull dumpen eftersom du inte behöver resa dig upp och ”flytta” gasen från höger till vänster sida av vingen där ventilen sitter.
 • Lyfter i nedkant av vingen och hjälper till att ge en bättre flytposition i ytan.
 • Ger en mjuk och komfortabel "padding" mellan dig och resten av paketet med hjälp av luftcellerna i nedkant av vingen när du är i ytan och har gott om gas i vingen.


Det finns i huvudsak två sätt att konstruera själva vingen
Eclipse

 1. Med en bälg som både är gastät och ska vara slitstark och motståndskraftig mot punkteringar. Traditionella jackvästar tillverkas på detta sätt.
 2. Med en innerblåsa som både är gastät och skyddar mot slitage och punkteringar. Utanpå denna, ett skyddande ytterskal vilket ger extra skydd mot alla former av slitage, antingen det är skarpa kanter eller att man gnuggar mot något i omgivningen både under vattnet och på ytan.

 

Den sistnämnda sortens konstruktion blev ursprungligen tillverkad för att ge en ökad pålitlighet under dyk med penetrering, både i vrak och i grottor där vingarna måste tåla mer belastning än vid vanlig fritidsdykning. På senare tid har den här konstruktionen också blivit tillgänglig för dykare med enkelflaska som önskar en funktionell och robust vinge när de dyker. Halcyon Eclipse och Agir Blackbird vingsystem är konstruerade på det här sättet.

Lyftkapacitet:

 • 30' motsvarar 14 kg
 • 40' motsvarar 18 kg
 • 36´motsvarat 16 kg


Eftersom funktion och egenskaper under ytan är första prioritet, är Eclipse 30' vingarna det bästa valet när man dyker med enkelflaskor. Rätt avvägd flyter du normalt tillfredsställande högt i ytan vid moderat sjö, och vingen försvinner helt under dykning och ger en bra frihetskänsla.

Har du med ett tungt fångstnät eller om det är hård sjö är det alltid möjligt att fylla på med lite extra luft i dräkten om du önskar att flyta högre, eller behålla regulatorn i munnen tills du kommer upp i båten.Infinity

Vi har också använt Eclipse 30' under sjöträning på Open Water kurser med stor framgång. 30' vingen föredrogs därför att den upplevdes som ännu mer lättdykt än Eclipse 40' vingen. Samma erfarenhet som vi dels har gjort själva och dels har fått berättat för oss av dykare som har provat bägge varianter.

Mindre lyftkapacitet än 40' är ett förhållandevis minimalistiskt val. Men med rätt avvägning kommer 30' vingen att ge tillräcklig flytkraft för att flyta komfortabelt i ytan. Erfarenhetsmässigt väljer dom flesta vingen med 40' lyftkapacitet. Möjligen också på grund av att vi har varit lite defensiva när vi promotat 30' vingar, vilka vi gillar bäst och själva använder.
Det är lättare att någon blir missnöjd därför att det upplevs att de har mindre lyftkapacitet än de skulle ha önskat. Det är dock mindre troligt att någon inte klarar av ”att leva med” avsaknaden av den lite extra lyftkapaciteten.

Under ytan, när vingen lägger sig längs med flaskan, är profilen på 40' vingen inte utpräglat större än på 30' vingen. Det antyder att bägge storlekar är en bra grund för en strömlinjeformad utrustning.

Om du dyker med en tjock våtdräkt och använder vingen som enda källa till flytkraft måste du ha i åtanke att dräkten förlorar flytkraft när du kommer ned på 20-30 meters djup. Du behöver då välja en vinge med nog lyftkapacitet för att kompensera för den minskade flytkraften + gasens vikt i flaskan. I överkant ca 1 kg per 1 000 liter gas. Även torrdräkter i neoprene får samma oönskade tapp i flytkraft.

Önskar du ha all vikt fäst på riggen är du normalt beroende av runt 40' lyftkapacitet för att flaskpaketet ska kunna flyta i ytan på egen hand med full flaska. Normalt har detta liten eller ingen praktisk betydelse. Det är inte särskilt praktiskt och följdaktligen relativt ovanligt att ta på utrustningen i havet på djupt vatten. Jämfört med att göra det på land, i båten eller på grunt vatten där du kan stå.

När vi sen ska ta av utrustningen innan vi går ombord på båten vill vi, på grund av strömmar eller vindar på ytan, alltid antingen sätta fast riggen i båten eller, eftersom vi aldrig dyker själva, låta vår buddy hålla i riggen medan vi hoppar ombord. På så sätt spelar det liten eller ingen roll om riggen är 10 kilo positiv eller 1 kilo negativ.

40' flytkraft ger dig dock lite extra lyft för att flyta bra när du dyker i lite ruff sjö eller i bränningar nära land.

Singeltankadapter (STA)

Vingar för dykning med enkelflaskor har två olika sätt att fästa flaskan vid vingsystemetSingelTankAdapter

 1. En del vingar har en integrerad adapter till enkelflaskor i vingen.
  Två parallella spår som flaskan ligger och vilar mellan, så att du bara behöver två flaskband för sätta ihop vingsystem och flaska. Den största fördelen med den här lösningen är att det ger en extremt låg profil på vingpaketet. Nackdelen att avståndet till förstasteget ofta blir så kort att du lätt slår huvudet i det.
 2. Halcyon och Agir har valt en annan lösning och använder en separat adapter för att fästa flaskan på vingsystemet. Adaptern fästs på flaskan med hjälp av två flaskband. Adaptern har två bultar som du trär på backplaten och vingen. Systemet fästs ihop med hjälp av två låsskivor och vingmuttrar. Fördelen med den här lösningen är tvådelad. Genom att du kan placera en del bly i själva adaptern, 3 kg som visas på bilden, reducerars mängden bly du behöver bära runt midjan, vilket ger en ökad komfort. Dessutom gör det monteringen av systemet lättare. Normalt blir adaptern monterad på flaskan mellan dyken så att du bara behöver trä på vinge och backplate på bultarna och skruva på vingmuttrarna och du är färdig att dyka

 

Halcyon har två olika typer av adaptrar för enkelflaskor. Halcyon modulära enkelflaskadapter utan bly, och en 3 kg negativ modulär enkelflaskadapter (STA). Tidigare var du beroende av att ha två olika. Dels en lätt adapter som är lämplig när du reser, låg vikt när du packar och det krävs inte så mycket bly när du dyker i varmt vatten. Dels en integrerad med ca 3 kg bly för dykning här hemma där vi har behov av mer vikt. Standardadaptern är den rimligaste varianten och täcker behovet för de som sällan behöver mer vikt än den negativa flytkraft som backplate och flaska ger.

Fördelarna med den negativa adaptern är flera. Backplaten i paketet är 2 kg negativ och dessutom får du ändå 3 kg bly integrerat i adaptern. Totalt kan du ta bort minst 5 kg från viktbältet jämfört med en vanlig jackväst, men sannolikt mer på grund av flytkraften i all onödig vaddering i sådana västar. Det kommer att ge en bra och tydligt kännbar effekt på komfort och slitage i korsryggen.

Eftersom en negativ enkelflaskeadapter flyttar mer vikt bak på ryggen, istället för fram och på sidan, kommer adaptern att tillsammans med stålflaskor att i ytan fungera som en motvikt, vilket gör det enkelt att hålla en komfortabel vertikal flytställning.

Flytställning i ytanDiver

Det är ett vanligt missförstånd att användandet av vinge ger en "face down" flytställning i ytan, eller generellt gör det mindre avslappnande att ligga i ytan innan ett dyk exempelvis när vi väntar på att bli upplockade efter dyket. Alla dykare som dyker med, eller har provat ett vingsystem, med en vinge som är anpassad till flaskan, upplever i ytan före och efter dyk att det inte finns någon sanning i den myten. Till viss del hålls myten i liv av kommersiella aktörer som önskar promota flytkraftsystem de kan sälja med större förtjänst. Egentligen binder de bara ris åt egen rygg eftersom antalet fritidsdykare som använder bra vingsystem ökar kraftigt och själva upplever att myten inte håller vatten.

För att den myten skall vara sann måste vi göra ett antal fel när vi sätter ihop vårt vikt och flytkraftssystem:

Fel vinge till fel flaska

Även om det är en frestande tanke att kunna använda en och samma vinge till all dykning, antingen det är med enkelflaska eller dubbelpaket kommer det att få oönskade konsekvenser. För att ta höjd för att ett dubbelpaket kommer att vara bredare än en enkelflaska, kommer mittstycket på vingen också att vara bredare. Om vi använder en vinge som har ett mittstycke som är brett nog för ett dubbelpaket till en enkelflaska kommer vingen att på grund av storleken, bli mer ostadig och svårare att tömma på luft under ytan. När vi fyller den med luft för att flyta bra i ytan, kommer vingen på grund av bredden, helt eller delvis omsluta flaskan. Om vi får lyftet i vingen långt bak och bort från kroppen kommer det att verka som en hävstång och tippa oss framåt.

Om du tittar på bilden till höger så kan du se motsatsen, hur lite en rätt anpassad vinge för enkelflaska omsluter flaskan. När den fylls med luft kommer praktiskt taget all luft att gå i riktning rakt uppåt.

En ofördelaktig placering av bly

NorwayOavsett om du dyker med en vinge eller med en traditionell jackväst kommer placering av blyet att påverka flytpositionen i ytan. Bly som placeras framtill på dykaren kommer att medverka till att tippa oss framåt i ytan. I motsats kommer bly som placeras på ryggen att motverka tendenser att tippa framåt.

Bly som placeras direkt vid höften kommer inte att påverka flytpositionen i ytan, varken den ena eller den andra vägen. Genom att prova olika placeringar av blyet kan du få det resultat du själv önskar.

 • Torr/våtdräkt

Dräkten, och med torrdräkt också understället, ger en positiv flytkraft. En positiv flytkraft som kommer att motverka tendensen att tippa framåt. Med torrdräkt kan vi alltid fylla mer luft i dräkten och få mer flytkraft framtill om vi är i en situation där det är önskvärt.

Flaskor

Stålflaskor i motsats till aluminiumflaskor kommer att i varierande grad, vara negativa även mot slutet av dyket. Hur mycket beror på vilken typ av flaska du har, 200bar minst negativ, 300bar mest och 232bar någonstans mitt emellan, samt att hur mycket gas som är kvar också har en påverkar. En negativ flaska bak på ryggen kommer att motverka tendensen att tippa framåt. Även om det är relativt ovanligt att dyka med enkelflaskor i aluminium är det viktigt att ta höjd för att dessa blir positiva vid ett lågt flasktryck.


Scroll To Top