Naui Mine Diver 1 Kursstart Mars 2018

OT0041

Naui Mine Diver 1

NAUI Mine Diver 1

 

Sverige har en rik historia av gruvdrift genom århundradena och när gruvan stänger och pumparna slutar gå så vattenfylls allt som ligger under grundvattennivån. Således upplagt för dykning och gruvorna kan bjuda på både fantastisk sikt och spektakulära miljöer.  Ibland som rena dagbrott åtkomliga för sportdykare men oftare ändå med tunnlar eller annat i miljön som gör att man passerar gränserna till teknisk dykning där särskild utrustning och tekniker krävs för att upprätthålla säkerheten.

 

NAUI Mine 1 ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att kunna få erfarenhet och minimera riskerna vid gruvdykning med begränsad penetration och enkel navigering till djup som inte överskrider 30 meter. De färdigheter du får med dig efter kurs är också en solid grund om man vill göra kompletterande utbildningar för grottdykning eller vrakpenetration.

Förkrav

För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1.      Är 18 år
 2.      Har loggat minst 100 dyk efter kurs varav 20 i dubbelpaket och torrdräkt.
 3.      Introduktionskurs till teknisk dykning genomförd i dubbelpaket. Exempelvis NAUI Intro to Tech, GUE Fundamentals eller Swedtech Extended Basic Skills


Kursens upplägg
NAUI Mine Diver 1 innehåller ett minimum av 40 timmar över fem dagar. Teoridelen är minst 12 timmar och minst åtta stycken gruvdyk skall genomföras. Standardupplägg på dessa kurser kommer att vara två stycken långhelger med heldagar fredag till söndag (eller lördag till måndag) med tid för självstudier och övning mellan helgerna. En dag landövningar och färdighetsträning i öppet vatten samt fem dagar gruvdykning med tio gruvdyk.

 

Kursens innehåll
Teoridelen inkluderar dels allmängiltiga koncept för teknisk dykning med utrustningskonfiguration, dykplanering och psykologi men även riskhantering och incidentanalyser. Vi kommer också att diskutera det som tillkommer vid overheaddykning med navigation, tredjedelsregeln och vad den innebär samt problemhantering när avståndet till ytan är långt. Den gruvspecifika teoridelen behandlar gruvmiljön som helhet, både över och under vatten, för att förstå vad det är vi ser under ytan och vilka konsekvenser det kan ha för vår dykning. Här ingår också en del om brytmetoder och annat som behövs för att identifiera vilka gruvor som faktiskt är dykbara.

 

Kursens begränsningar

 1.      All dykning i overheadmiljö sker längs lina som skall vara kontinuerlig hela vägen till ytan
 2.      Minsta mängd gas för att starta penetration är 4000 liter
 3.      Penetration förbi den s.k cavernzonen (område med ytljus) är inte tillåten innan eleven kan visa god avvägning och trim samtidigt som dykaren sköter en reel och primärlampa.
 4.      Maxdjup under kurs är 30 meter
 5.      Ingen komplex navigation. Som mest två vägval/jumps per dyk. Inga circuits eller traverses.
 6.      Ingen passage genom restriktion som kräver avtagande av utrustning
 7.      En stageflaska kommer att medföras på alla penetrationsdyk för ökade säkerhetsmarginaler
 8.      Antalet elever är som högst 3.

 

 

Utrustningskrav

Varje elev skall inneha, och vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1.      Tre linpilar och två personliga markörer (REMs eller cookies).
 2.      Dykkniv/sax eller linkap.
 3.      Ryggmonterade dubbelflaskor med dubbla utgångar med isolerbar manifold.
 4.      Regulatorpaket med två stycken förstasteg samt två stycken andrasteg.
 5.      Ryggmonterad BCD av vingtyp med lyftkraft anpassad efter aktuellt flaskpaket.
 6.      Tre oberoende ljuskällor varav en primär kanisterlampa och två backuplampor
 7.      En primär linrulle per team med minst 90 meter lina
 8.      En spole (safety) med minst 30 meter lina per dykare
 9.      Jump/gap-spole. För Mine 1 är en extra spole utöver safety tillräckligt.
 10.    Torrdräkt och underställ anpassat för dyktider upp till 75 minuter med vattentemperatur 4C

 

Literatur

 

Rekommenderad läsning är ”Svensk Gruvdykning” av Rickard Lundberg - ingår i kurspriset!

 

Instruktör

Anders Etander  

Certifierande organisation
NAUI
Observera att endast de elever som klarar kursens teoretiska och praktiska moment certifieras. Eleven betalar för träning och certifiering måste förtjänas. Om kompletterande träningsdagar krävs så betalas det separat.

Naui Mine Diver kan tillgodoräknas som Cave 1 vid vidareutbildning till Naui Cave 2 

Pris

12500 sek inklusive moms

Kursavgiften inkluderar utbildning, certifieringsavgift och instruktörens kostnader. Tillkommer gör elevens egen resa/boende/mat i anslutning till dykningen liksom dykplatsavgift och kostnad för gasfyllning. För att kursen skall säkert skall bli av krävs minst två betalande elever.

Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta instruktör eller Oceanic Tech.

Tel.nr 08 54 54 83 24

e-post: info@oceanictech.se

Skriv din recension

Naui Mine Diver 1 Kursstart Mars 2018

Naui Mine Diver 1 Kursstart Mars 2018

Naui Mine Diver 1

Skriv din recension

Datum Tid Plats Aktivitet Övrigt
Ej bestämt 17-22 Vanadisplan  Teori
18.3 9-18 Vgnhärad Dykning
24-25.3 9-18 A- Gruvan Dykning
31.3 - 1.4  9-18 Tuna Hästberg Dykning

Relaterade Produkter

Scroll To Top