Gas Blender 

Gas Blender

Kursen har ett huvudmål,  du skall du kunna hantera och blanda alla inom Nitrox & Techdykningens förekommande gaser såsom Nitrox, Trimix, Argon och Luft. 

Fördelarna med att andas Nitrox är bl.a. längre bottentider för direktuppstigning.
Idag har Nitroxdykningen vuxit sig så stor att den är den enskilt största specialkursen inom alla organisationer. Den tekniska dykningen har på senare år vuxit sig enormt stor och de flesta organisationer har tekniska kurser i sitt upplägg.
Tekniska dykare och numera även vanliga sportdykare värdesätter den minskade narkotiska påverkan Helium ger. Argon används för dess värmebehållande egenskaper. Att man som dykcenter och dykklubb kan erbjuda andra gaser än luft är idag ett måste för att kunna tillgodose behovet för dagens dykare.
Därför är det en mycket god merit för dig som är Divemaster eller Instruktör att ha en gasblenderutbildning i bagaget när du söker arbete inom dagens dykbransch. Många tekniska dykare värdesätter även möjligheten att kunna syrgasanpassa sin egen utrustning.
Andra värdesätter kursen ur ett rent allmänbildande perspektiv. Oberoende av vilken orsak du går kursen kommer du få ett mycket givande kväll.

När vi blandar gas så är det syrgasen som är mest kritisk ur blandarhänseende så därför är mycket av kursens innehåll inriktat på att handskas med syrgas.

Vi på Oceanic Tech har som riksledande techcenter mycket stor erfarenhet inom gasblandning och syrgasanpassning.
Vi är även jämte t.ex. AGA ackrediterade av Swedac för provtryckning av metalliska gasflaskor och har därför en unik erfarenhet av tryck och tryckkärl. Vi använder våra mycket ändamålsenliga lokaler för utbildning och du får därigenom de absolut bästa förutsättningarna för att du skall kunna lära dig allt det som står i kursplanen men även alla de där trixen det tar många år att komma på själv.

Förkrav
För att få delta i denna kurs krävs det att du:

  1. Är minst 18 år


Kursens varaktighet
Cirka 4-5 timmar

Gas Blender

Kursen har ett huvudmål,  du skall du kunna hantera och blanda alla inom Nitrox & Techdykningens förekommande gaser såsom Nitrox, Trimix, Argon och Luft. 

Fördelarna med att andas Nitrox är bl.a. längre bottentider för direktuppstigning.
Idag har Nitroxdykningen vuxit sig så stor att den är den enskilt största specialkursen inom alla organisationer. Den tekniska dykningen har på senare år vuxit sig enormt stor och de flesta organisationer har tekniska kurser i sitt upplägg.
Tekniska dykare och numera även vanliga sportdykare värdesätter den minskade narkotiska påverkan Helium ger. Argon används för dess värmebehållande egenskaper. Att man som dykcenter och dykklubb kan erbjuda andra gaser än luft är idag ett måste för att kunna tillgodose behovet för dagens dykare.
Därför är det en mycket god merit för dig som är Divemaster eller Instruktör att ha en gasblenderutbildning i bagaget när du söker arbete inom dagens dykbransch. Många tekniska dykare värdesätter även möjligheten att kunna syrgasanpassa sin egen utrustning.
Andra värdesätter kursen ur ett rent allmänbildande perspektiv. Oberoende av vilken orsak du går kursen kommer du få ett mycket givande kväll.

När vi blandar gas så är det syrgasen som är mest kritisk ur blandarhänseende så därför är mycket av kursens innehåll inriktat på att handskas med syrgas.

Vi på Oceanic Tech har som riksledande techcenter mycket stor erfarenhet inom gasblandning och syrgasanpassning.
Vi är även jämte t.ex. AGA ackrediterade av Swedac för provtryckning av metalliska gasflaskor och har därför en unik erfarenhet av tryck och tryckkärl. Vi använder våra mycket ändamålsenliga lokaler för utbildning och du får därigenom de absolut bästa förutsättningarna för att du skall kunna lära dig allt det som står i kursplanen men även alla de där trixen det tar många år att komma på själv.

Förkrav
För att få delta i denna kurs krävs det att du:

  1. Är minst 18 år


Kursens varaktighet
Cirka 4-5 timmar

Scroll To Top