GUE Fundamentals  

GUE Fundamentals - Introduktion till DIR

DIR (Doing It Right) är ett holistiskt tänkande som är utformat för att få ut så mycket som möjligt av allt det roliga med dykning, samtidigt som både ansträngning och risk minimeras. Genom att minimera dykarens ansträngningar medan man befrämjar ett tänkande som utökar säkerhet och effektivitet, har DIR skapat en revolution i dykningens värld.

Utan skrymmande konfigurationer som låter utrustningen hänga och slänga från dykaren är individen fri att röra sig med lätthet i vattnet. När detta förenas med andra DIR färdigheter såsom dykning i team och noggrann kontroll under dyket, kommer varje individ att kunna uppskatta ett helt nytt sätt att dyka på. Ha roligare samtidigt som man dyker säkrare och mer ansvarsfullt. Enkelt uttryckt så möjliggör dessa tekniker för dykaren att få ut mesta möjliga av sin förmåga samt eliminera vanliga hinder i den konventionella dykningen.

DIR tekniker har dragit till sig omfattande internationell popularitet hos dykare, allt från nyligen certifierade till sedan länge yrkesverksamma. Det snabba tillvaratagandet av DIR filosofin inom den tekniska dykningen har lett somliga till att tro att DIR primärt är utarbetat för dessa miljöer.
Det är sant att tekniska dykare var snabbast med att anpassa sig efter DIR principer, det är dock inte rätt att tro att DIR i första hand löser problem inom den tekniska dykningen. DIR är adresserat till dykningens mest grundläggande problem, med lösningar som är lika applicerbara för dykare i grunda öppna vatten som för den mest avancerade tekniska dykaren och dykare i det militära.

I ärlighetens namn så är DIR tekniker och procedurer effektiva helt enkelt därför att de utgör den egentliga betydelsen av enkelhet. Det är av den anledningen man kan säga att det här tänkandet är lika, eller mer värdefullt för oerfarna rekreationsdykare som inte lika sannolikt kommer att kunna bemästra den stress som är associerad med olämpliga tekniker.

Det viktigaste i dessa principer fokuserar på att skapa en stomme av färdigheter och tekniker som ska fungera som en plattform, vilken dykare kan bygga vidare. Från grundläggande exkursioner i öppet vatten till tekniska dyk i dess mest avancerade form.

Förkrav
För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Uppfyller GUE General Course Prerequisites
 2. Är minst 16 år
 3. Har ett Open water certifikat
 4. Kan simma minst 270 m på 14 minuter
 5. Kan simma minst 15 meter på ett andetag
 6. Innehar en DIR Fundamentals bok


Kursens varaktighet
GUE Fundamentals är upplagd med ett minimum av 16 timmar utbrett över fyra dagar, varav teoridelen är minst 8-10 timmar samt minst fem dyk.

Kursens innehåll
GUE Fundamentals introducerar dykaren i de grundläggande aspekterna med DIR dykning, ökar nöje och effektivitet samt reducerar stress och den risk dykaren tar. Undervisningen fokuserar på att förse dykare med en robust förståelse av DIR tekniker då de först och främst är tillämpliga på rekreationsdykning. Träningen kommer att fokusera på en rad färdigheter såsom förbättrande av dykarens färdighet, uppbyggandet av teamet, noggrann avvägning, finslipa dykarens utrustning, reducera vattenmotstånd, utrustningskonfiguration, bättra på simtekniker, förbättra kommunikationen under vattnet, effektivisera riskbedömning och ändamålsenlig dykplanering.


Kursens begränsningar

 1. Alla dyk ska hålla ett PO2 på max 1,4 under arbete
 2. Inga dyk får överskrida ett narkotiskt djup motsvarande 18 meter
 3. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 4:1 i öppet vatten och anpassas neråt om omgivande förhållanden kräver det

Utrustningskrav
Varje student ska ha, och vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Flaskor: Elever får använda antingen dubbelpaket och två förstasteg, eller singelflaska.
 2. Regulatorer: Ett av andrastegen måste sitta på en 1,5 – 2 meter lång slang. På ett av förstastegen/förstasteget måste det sitta en manometer och en torrdräktsslang, när torrdräkt används
 3. Flytkraftskontroll i form av en vinge och platta med harness krävs
 4. Minst en djupmätare
 5. Mask och fenor, fenorna får inte vara av så kallad ”splitvariant”
 6. Minst ett skärverktyg
 7. Divers Notebook eller Wet Notes
 8. En linrulle/spool med 30 meter lina per dykare
 9. Ytmarkeringsboj
 10. Torrdräkt


Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

GUE Fundamentals - Introduktion till DIR

DIR (Doing It Right) är ett holistiskt tänkande som är utformat för att få ut så mycket som möjligt av allt det roliga med dykning, samtidigt som både ansträngning och risk minimeras. Genom att minimera dykarens ansträngningar medan man befrämjar ett tänkande som utökar säkerhet och effektivitet, har DIR skapat en revolution i dykningens värld.

Utan skrymmande konfigurationer som låter utrustningen hänga och slänga från dykaren är individen fri att röra sig med lätthet i vattnet. När detta förenas med andra DIR färdigheter såsom dykning i team och noggrann kontroll under dyket, kommer varje individ att kunna uppskatta ett helt nytt sätt att dyka på. Ha roligare samtidigt som man dyker säkrare och mer ansvarsfullt. Enkelt uttryckt så möjliggör dessa tekniker för dykaren att få ut mesta möjliga av sin förmåga samt eliminera vanliga hinder i den konventionella dykningen.

DIR tekniker har dragit till sig omfattande internationell popularitet hos dykare, allt från nyligen certifierade till sedan länge yrkesverksamma. Det snabba tillvaratagandet av DIR filosofin inom den tekniska dykningen har lett somliga till att tro att DIR primärt är utarbetat för dessa miljöer.
Det är sant att tekniska dykare var snabbast med att anpassa sig efter DIR principer, det är dock inte rätt att tro att DIR i första hand löser problem inom den tekniska dykningen. DIR är adresserat till dykningens mest grundläggande problem, med lösningar som är lika applicerbara för dykare i grunda öppna vatten som för den mest avancerade tekniska dykaren och dykare i det militära.

I ärlighetens namn så är DIR tekniker och procedurer effektiva helt enkelt därför att de utgör den egentliga betydelsen av enkelhet. Det är av den anledningen man kan säga att det här tänkandet är lika, eller mer värdefullt för oerfarna rekreationsdykare som inte lika sannolikt kommer att kunna bemästra den stress som är associerad med olämpliga tekniker.

Det viktigaste i dessa principer fokuserar på att skapa en stomme av färdigheter och tekniker som ska fungera som en plattform, vilken dykare kan bygga vidare. Från grundläggande exkursioner i öppet vatten till tekniska dyk i dess mest avancerade form.

Förkrav
För att få delta i denna kurs krävs det att du:

 1. Uppfyller GUE General Course Prerequisites
 2. Är minst 16 år
 3. Har ett Open water certifikat
 4. Kan simma minst 270 m på 14 minuter
 5. Kan simma minst 15 meter på ett andetag
 6. Innehar en DIR Fundamentals bok


Kursens varaktighet
GUE Fundamentals är upplagd med ett minimum av 16 timmar utbrett över fyra dagar, varav teoridelen är minst 8-10 timmar samt minst fem dyk.

Kursens innehåll
GUE Fundamentals introducerar dykaren i de grundläggande aspekterna med DIR dykning, ökar nöje och effektivitet samt reducerar stress och den risk dykaren tar. Undervisningen fokuserar på att förse dykare med en robust förståelse av DIR tekniker då de först och främst är tillämpliga på rekreationsdykning. Träningen kommer att fokusera på en rad färdigheter såsom förbättrande av dykarens färdighet, uppbyggandet av teamet, noggrann avvägning, finslipa dykarens utrustning, reducera vattenmotstånd, utrustningskonfiguration, bättra på simtekniker, förbättra kommunikationen under vattnet, effektivisera riskbedömning och ändamålsenlig dykplanering.


Kursens begränsningar

 1. Alla dyk ska hålla ett PO2 på max 1,4 under arbete
 2. Inga dyk får överskrida ett narkotiskt djup motsvarande 18 meter
 3. Antalet elever per instruktör får inte överskrida 4:1 i öppet vatten och anpassas neråt om omgivande förhållanden kräver det

Utrustningskrav
Varje student ska ha, och vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Flaskor: Elever får använda antingen dubbelpaket och två förstasteg, eller singelflaska.
 2. Regulatorer: Ett av andrastegen måste sitta på en 1,5 – 2 meter lång slang. På ett av förstastegen/förstasteget måste det sitta en manometer och en torrdräktsslang, när torrdräkt används
 3. Flytkraftskontroll i form av en vinge och platta med harness krävs
 4. Minst en djupmätare
 5. Mask och fenor, fenorna får inte vara av så kallad ”splitvariant”
 6. Minst ett skärverktyg
 7. Divers Notebook eller Wet Notes
 8. En linrulle/spool med 30 meter lina per dykare
 9. Ytmarkeringsboj
 10. Torrdräkt


Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

6 599 kr

För de flesta människor är GUE Fundamentals en riktig ögonöppnare. Kursen är utformad för att vidareutveckla och raffinera dina tidigare kunskaper och forma dig till en dykare som har total kontroll över din avvägning och position i vattnet. Kurs 10-11 septemberKurs 24-25 september 2018 Stockholm 

Visar 1 - 1 av 1 artikel

Scroll To Top