PADI Advanced Open Water 

Att gå vidare, söka nya vägar och hitta nya lösningar är naturligt för oss människor. Vi kanske behöver hitta tillbaka till en igångsplats eller gå lite djupare för att nå ett specifikt vrak. Detta är inte speciellt svårt men det är viktigt att vi använder beprövade tekniker för att kunna dyka säkert under lite mer avancerade former.

PADI Advanced Openwater är det enklaste sättet att gå vidare.
Oceanic Tech´s Advanced Openwaterkurs är ett bra sätt att gå vidare och lära sig mer om dykning. En fortsättningskurs kallad Advanced och en specialkurs där du lär dig dyka med Nitrox. Detta är vad vi anser du behöver för att komma vidare som dykare. (Nitrox kostar 995kr extra)

Hur går utbildningen till?
Vi börjar med en teorikväll och avslutar med 2 dagars riktig dykning vanligtvis över en helg.

Teori
Vi går igenom de teoretiska kunskaper vi behöver för att dyka med Nitrox. Nitrox innebär kortfattat att vi adderar mer syrgas i vår luft och därigenom minskas kvävgasinnehållet i vår andningsgas. Detta leder bl.a. till ökade bottentider med direktuppstigning. Vi har även teoretiska genomgångar inför de olika dyk som kommer genomföras under kursen.

Praktik
Du får prova på sex olika specialinriktade dyk som breddar din erfarenhet, dina kunskaper och färdigheter. De sex dyken är:

 • Navigationsdyk
 • Fotodyk
 • Sök och bärgning
 • Djupdyk
 • Vrakdyk

Förkrav:
Grundkurscertifikat från någon erkänd utbildningsorganisation.

 

Utrustningskrav
Varje elev behöver och skall vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Flaskor: Elever får använda antingen dubbelpaket med två förstasteg och två andrasteg eller singelflaska med ett eller två förstasteg och två andrasteg.
 2. På ett av förstastegen/förstasteget måste det sitta en manometer och en torrdräktsslang, när torrdräkt används.
 3. Flytkraftskontroll i form av en BCD eller vinge och en platta med harness.
 4. Minst en djupmätare.
 5. Mask och fenor.
 6. Torrdräkt.
 7. Lampa.
 8. Ytmarkeringsboj.
 9. Kompass.


Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

Kursen inkluderar
6 utedyk , kursmaterial, certifikat, diplom och tygmärke.

 

Mer information om Advanced Open Waterkursen får du vid anmälan. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Att gå vidare, söka nya vägar och hitta nya lösningar är naturligt för oss människor. Vi kanske behöver hitta tillbaka till en igångsplats eller gå lite djupare för att nå ett specifikt vrak. Detta är inte speciellt svårt men det är viktigt att vi använder beprövade tekniker för att kunna dyka säkert under lite mer avancerade former.

PADI Advanced Openwater är det enklaste sättet att gå vidare.
Oceanic Tech´s Advanced Openwaterkurs är ett bra sätt att gå vidare och lära sig mer om dykning. En fortsättningskurs kallad Advanced och en specialkurs där du lär dig dyka med Nitrox. Detta är vad vi anser du behöver för att komma vidare som dykare. (Nitrox kostar 995kr extra)

Hur går utbildningen till?
Vi börjar med en teorikväll och avslutar med 2 dagars riktig dykning vanligtvis över en helg.

Teori
Vi går igenom de teoretiska kunskaper vi behöver för att dyka med Nitrox. Nitrox innebär kortfattat att vi adderar mer syrgas i vår luft och därigenom minskas kvävgasinnehållet i vår andningsgas. Detta leder bl.a. till ökade bottentider med direktuppstigning. Vi har även teoretiska genomgångar inför de olika dyk som kommer genomföras under kursen.

Praktik
Du får prova på sex olika specialinriktade dyk som breddar din erfarenhet, dina kunskaper och färdigheter. De sex dyken är:

 • Navigationsdyk
 • Fotodyk
 • Sök och bärgning
 • Djupdyk
 • Vrakdyk

Förkrav:
Grundkurscertifikat från någon erkänd utbildningsorganisation.

 

Utrustningskrav
Varje elev behöver och skall vara bekant med, följande obligatoriska utrustning:

 1. Flaskor: Elever får använda antingen dubbelpaket med två förstasteg och två andrasteg eller singelflaska med ett eller två förstasteg och två andrasteg.
 2. På ett av förstastegen/förstasteget måste det sitta en manometer och en torrdräktsslang, när torrdräkt används.
 3. Flytkraftskontroll i form av en BCD eller vinge och en platta med harness.
 4. Minst en djupmätare.
 5. Mask och fenor.
 6. Torrdräkt.
 7. Lampa.
 8. Ytmarkeringsboj.
 9. Kompass.


Elever som behöver råd eller eventuellt hyra utrustning till denna kurs ombedes att i god tid innan kurs kontakta Oceanic Tech.

Kursen inkluderar
6 utedyk , kursmaterial, certifikat, diplom och tygmärke.

 

Mer information om Advanced Open Waterkursen får du vid anmälan. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Scroll To Top