PADI EFR 

Detta är PADI’s egen kurs i första hjälpen och hjärt/lungräddning. Kursen har en allmän inriktning och vänder sig därför inte bara till dykare utan alla som är intresserade av denna typ av utbildning.
EFR kursen är uppdelad i två avsnitt, första hjälpen och hjärt/lungräddning för ökad flexibilitet. Kursen uppfyller givetvis förkraven för de PADI kurser där man måste visa intyg på godkänd HLR kurs. Innehållet i HLR avsnitten följer sanktionerade riktlinjer.

Detta är PADI’s egen kurs i första hjälpen och hjärt/lungräddning. Kursen har en allmän inriktning och vänder sig därför inte bara till dykare utan alla som är intresserade av denna typ av utbildning.
EFR kursen är uppdelad i två avsnitt, första hjälpen och hjärt/lungräddning för ökad flexibilitet. Kursen uppfyller givetvis förkraven för de PADI kurser där man måste visa intyg på godkänd HLR kurs. Innehållet i HLR avsnitten följer sanktionerade riktlinjer.

462 kr

The Encyclopedia of Recreational Diving, Tredje upplagan, engelska

Visar 1 - 1 av 1 artikel

Scroll To Top