PADI Rescue  

Detta är en unik kurs, som inte bara ger dig färdigheter för att bli en säkrare dykare och parkamrat, utan den är också grunden för PADI’s ledarskapsutbildning. Under Rescue Diver kursen får du lära dig att känna igen och förebygga dykolyckor innan de inträffar och hur man agerar om de trots allt uppstår.

PADI’s Rescue Diver kurs ger dig praktisk träning genom simulerade nödfall och visar dig vikten av att förebygga problem och hur man leder arbetet vid en nödsituation. Områden som behandlas är självhjälp, stress hos dykare, första hjälpen vid dykolyckor, ledning av en nödsituation. Problem med utrustningen samt procedurer för räddning och assistans åt både en medvetslös dykare och en dykare vid medvetande.
Inhämtandet av teoretiska kunskaper sker främst genom självstudier med hjälp av PADI Rescue Diver manual och video.
Du kommer sedan använda de teoretiska kunskaperna i praktiska övningar, där du anpassar teknikerna efter de fysiska förutsättningarna, din egen styrka, storleken på den nödställda dykaren och de miljöfaktorer som råder.

Trots att ämnet är allvarligt, är kursen både mycket givande och kul. Det är inte förvånande att många dykare anser att PADI’s Rescue Diver är den mest värdefulla och roliga kurs de någonsin gått.

Detta är en unik kurs, som inte bara ger dig färdigheter för att bli en säkrare dykare och parkamrat, utan den är också grunden för PADI’s ledarskapsutbildning. Under Rescue Diver kursen får du lära dig att känna igen och förebygga dykolyckor innan de inträffar och hur man agerar om de trots allt uppstår.

PADI’s Rescue Diver kurs ger dig praktisk träning genom simulerade nödfall och visar dig vikten av att förebygga problem och hur man leder arbetet vid en nödsituation. Områden som behandlas är självhjälp, stress hos dykare, första hjälpen vid dykolyckor, ledning av en nödsituation. Problem med utrustningen samt procedurer för räddning och assistans åt både en medvetslös dykare och en dykare vid medvetande.
Inhämtandet av teoretiska kunskaper sker främst genom självstudier med hjälp av PADI Rescue Diver manual och video.
Du kommer sedan använda de teoretiska kunskaperna i praktiska övningar, där du anpassar teknikerna efter de fysiska förutsättningarna, din egen styrka, storleken på den nödställda dykaren och de miljöfaktorer som råder.

Trots att ämnet är allvarligt, är kursen både mycket givande och kul. Det är inte förvånande att många dykare anser att PADI’s Rescue Diver är den mest värdefulla och roliga kurs de någonsin gått.

Scroll To Top